منتور شوید

GGJ NEXT® 1400 مجازی برگزار می شود! 

ما در حال جستجوی تعدادی مربی صنعت از تمام زمینه های مهارت و سطح تخصص برای میزبانی جلسات مشاوره و بازخورد آنلاین در طول GGJ NEXT® 1400 هستیم.

ما از شما می خواهیم که حداقل در 2 جلسه پرسش و پاسخ آنلاین در هفته GGJ NEXT® گیم جم (4 تا 15 مرداد) همراه با عضویت در انجمن Discord ما برای حمایت از شرکت کنندگان در طول رویداد ، متعهد شوید.