جدول زمانی شما برای رویداد GGJ NEXT

Day 1

مقدمه ای بر گیم جم

گیم جم به چه معناست؟

Learn More

Day 2

اجزاء یک بازی

یک بازی چه اجزائی دارد؟

Learn More

Day 3

پروتوتایپ و پلی تست

برای بهبود بازی خود باید راجب پروتوتایپ و پلی تست بدانید!

Learn More

Day 4

بازی ها به عنوان سیستم ها

امروز ما یاد خواهیم گرفت که چگونه بازی ها را به عنوان سیستم ها درنظر بگیریم.

Learn More

Day 5

تفکر خلاقانه درباره ایده های بازی

المان های بازی و مکانیک ها را بصورت خلاقانه ای کشف کنید.

Learn More

Day 6

ساختار تیم، ایده پردازی، طراحی اولیه

سخنرانی اصلی را تماشا کنید، تیم ها را تشکیل دهید و ایده ها را ارائه دهید.

Learn More

Day 7

ایده های بازی را نهایی کنید ، نقش ها را تعیین کنید ، شروع به کار کنید

بهترین ایده ها را از پروتوتایپ ها بگیرید و آنها را بیشتر توسعه دهید.

Learn More

Day 8

بازی خود را توسعه دهید

کار را ادامه دهید تا پروتوتایپ دوم را بسازید

Learn More

Day 9

توسعه بازی و پلی تست کردن

کار را ادامه دهید و با اشتیاق پلی تست انجام دهید

Learn More

Day 10

بازی خود را تمام کنید!

پروتوتایپ خود را به یک حالت قابل بازی تبدیل کنید.

Learn More